Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Oproep GGD NOG aan eerstelijnszorgverleners: extra handen hard nodig!

De rek is eruit en de zorgverlening aan patiënten die opgevangen worden in de zorghotels staat zwaar onder druk. Nooit eerder zijn extra handen van BIG-geregistreerde eerstelijnszorgverleners zo hard nodig als nu. GGD NOG heeft Proscoop gevraagd als intermediair de verbinding te leggen met de eerstelijnszorgverleners in het gezamenlijke werkgebied. Wij hebben alle eerstelijnszorgverleners die bij ons bekend zijn de oproep van de directeur Publieke gezondheid GGD NOG gestuurd.

  • Bent u eerstelijnszorgverlener?
  • Bent u in de gelegenheid om tijd vrij te maken?

Neem dan contact op met het actiecentrum van GHOR:
telefoon  088 3104010

mail        ac.geneeskundigezorg@vnog.nl
 
Lees hieronder de brief van mevr. Jacqueline Baardman, directeur Publieke gezondheid GGD NOG:
 
Beste zorgpartner,

Hierbij ontvangt u een dringende vraag om hulp.

De COVID-19 situatie in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is momenteel zeer ernstig. Het aantal besmettingen loopt nog steeds op en overal in de zorg piept en kraakt het. Met diverse besmettingen in instellingen en een extreem hoog ziekte verzuim onder zorgpersoneel.

Voor de opschaling van de niet ziekenhuis zorg in de VNOG is een plan gemaakt met drie zorghotels:
    •    De Dillenburg in Ermelo
    •    Chrysant in Apeldoorn
    •    Slingebeek in Gaanderen.

Het zorghotel Dillenburg kan door personeelsgebrek niet openen.

Het zorghotel Slingebeek ligt al maanden vol, verder opschalen dan de huidige 32 bedden is niet mogelijk.

Het zorghotel Chrysant in Apeldoorn heeft door personeelsproblemen deze week moeten besluiten de capaciteit van 32 terug te brengen naar 15 bedden.Dit heeft ertoe geleid dat in de afgelopen 2 dagen het zorghotel Chrysant in Apeldoorn meer dan 15 aanmeldingen heeft moeten weigeren. Overplaatsing naar zorghotels in andere regio’s is slechts zeer beperkt mogelijk. Als er voor de aangemelde COVID patiënten geen plek is in een zorginstelling of het zorghotel zullen deze uiteindelijk als spoedpatiënt in een ziekenhuis belanden. Ook de ziekenhuiszorg staat echter onder zware druk, de reguliere zorg wordt afgeschaald.

Om de druk op het zorg te verlichten zijn wij op zoek naar mogelijkheden om de personele capaciteit van het zorghotel Chrysant in Apeldoorn en het zorghotel de Slingebeek in Gaanderen te vergroten. Daarvoor zijn bijstand verzoeken gericht aan Defensie, het Nederlandse Rode Kruis en de Veiligheidsregio. Wat deze partijen niet kunnen leveren is de noodzakelijke verpleegkundige en VIG capaciteit.


Daarom roepen wij u op om te onderzoeken of u verpleegkundigen en VIG-ers kunt vrijmaken ten behoeve van het zorghotel Chrysant in Apeldoorn.

Wij verzoeken u dringend uw personele bijdrage aan te melden bij

Actiecentrum GHOR

tel. 088 3104010

mail: ac.geneeskundigezorg@vnog.nl

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Baardman, Directeur Publieke gezondheid

GGD Noord Oost Gelderland