Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Middelen

Middelen

De doelstellingen worden bereikt door:
  • te handelen vanuit de gemeenschappelijk ontwikkelde visie op zorg, met bijpassende missie en doelstelling;
  • de vorming van een juridische rechtspersoon; deze rechtspersoon staat open voor alle BIG-geregistreerde eerstelijners in de gemeente Lochem, met belangrijke samenwerkingspartners.

Binnen de rechtspersoon
zijn Financiering; Coördinatie; Verantwoordelijkheden en taakverdeling; Competentieprofielen; Communicatie en IT-oplossingen; Kwaliteitsbewaking en conflicthantering geregeld. De afspraken zijn juridisch vastgelegd en zijn bindend. Er is ruimte voor de culturele verschillen en verschillen in competenties. Het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten, richtlijnen, protocollen en deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt nagestreefd. De ontwikkelingen rondom de Verwijsindex, EPD etc. worden gevolgd en toegepast binnen het samenwerkingsverband.