Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Doelstellingen

Doelstellingen of SCOPE van het Samenwerkingsverband:

Cliënt:
wordt snel en efficiënt toegeleid naar juiste hulpverlening. Er is een duidelijke lijn in benadering en begeleiding, veilig voor de cliënt. Zorg wordt dicht bij huis geleverd (in de gemeente). De hulpverleners zijn met elkaars professie bekend alsook met de woonsituatie van de cliënt. Adviezen zijn hierdoor beter op elkaar afgestemd en beter op de leefsituatie van de cliënt afgestemd. De transfer naar de ADL wordt hierdoor groter. De cliënt wordt minder belast omdat reis- en wachttijden beperkt worden.

Ouders/Mantelzorgers:
het service-niveau van de zorg wordt verhoogd door de verbetering in onderlinge communicatie van de hulpverleners. Gegevens worden meer efficiënt uitgewisseld. Er is een duidelijk vangnet, waarbinnen ouders/mantelzorgers ruimte krijgen eigen keuzes te maken met een passende mate van eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wordt “shop”gedrag en onttrekken van zorg tot een minimum beperkt.

Geleverde zorg:
alle deelnemende eerstelijners in de gemeente Lochem zijn op de hoogte van elkaars handelen. Er vindt afstemming plaats over het te volgen zorgbeleid, er wordt integrale zorg geboden. Er is sprake van multidisciplinaire samenwerking. De samenwerking leidt tot meer efficiënte en beter gefundeerde diagnostiek door meer complete dossiervorming. Een eventuele overdracht naar de tweede en/of derde lijn wordt geoptimaliseerd. De samenwerking is domein-overstijgend, er wordt samengewerkt met de andere domeinen (preventieve jeugdgezondheidszorg; educatie, opvang en werk; vrije tijd; veiligheid, bescherming en handhaving, deels georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of beoogde partners van het CJG).

 

Middelen

De doelstellingen worden bereikt door:

Lees verder >