Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Visie

De visie formuleert de reden waarom een organisatie bestaat. De achtergrond bestaat uit waarden, normen en cultuurspecifieke factoren. Gadamer 1993: “Health is not a condition that one introspectively feels in oneself. Rather is it a condition of being there, of being in the world, of being together with other people, of being taken in an active rewarding engagement with the things that matter in life.” Het doel van gezondheidszorg moet naar onze mening zijn: Het ondersteunen van autonomie en zelfstandigheid van het individu in zijn streven naar een actieve en zinvolle maatschappelijke rol.

Binnen deze visie past het volgende:
Het samenwerkingsverband is gericht op aansluiting bij de nulde, de tweede en de derde lijn. Hierdoor ontstaat een complete keten rondom de mens als cliënt/hulpvrager: huisarts, kinderarts, eerstelijns psycholoog, kinderfysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts, ergotherapeut, apotheker, schoolarts, schoolverpleegkundige, consultatiebureauarts, consultatiebureauverpleegkundige, leerkracht, maatschappelijk werker, dietist, podotherapeut, verloskundigen, Zorg Advies Team (ZAT), intern begeleider, POPpoli (verloskundigen), thuiszorg, welzijn, maatschappelijk werk, geriatrisch specialisten etc. Zij stemmen hun zorg op elkaar af. Het streven is een goed gestructureerd net werk te vormen. Het samenwerkingsverband organiseert de zorg zo dicht mogelijk bij huis. Het samenwerkingsverband speelt soepel in op nieuwe ontwikkelingen en concentreert zich op het verminderen van de ernst en het aantal Multi-problemcases. Doelgroep Alle mensen, van 0 tot +99 jaar, woonachtig in de gemeente Lochem, met een complexe zorgvraag,. Er zijn meer dan twee zorgprofessionals betrokken of zouden betrokken moeten zijn. De problemen kunnen zich voordoen op fysiek, cognitief, communicatief, emotioneel en sociaal terrein.
 

Doelstellingen

Doelstellingen of SCOPE van het Samenwerkingsverband.

 

Lees verder >

 

 

Middelen

De doelstellingen worden bereikt door:

Lees verder >