Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Missie

Deze is onderdeel van de visie en geeft naast het werkterrein ook de rol en de ambitie van de organisatie weer. Dit verdelen we onder in:

 • Bestaansreden van de organisatie
 • Waarden
 • Concurrentiepositie
 • Kerncompetenties

Bestaansreden van de organisatie
Het samenwerkingsverband curatieve eerstelijners wordt opgericht om de onderlinge communicatie en de communicatie met de bredere eerste lijn te verbeteren.

Waarden
Dit heeft als waarde een betere afstemming van geleverde zorg, een kwaliteitsverbetering van zorg.

Concurrentiepositie
Het samenwerkingsverband levert een versterking van de eerste lijn in de gemeente Lochem op, waardoor er betere zorg dicht bij huis is en men kan concurreren met tweedelijns zorgaanbieders. De onderlinge concurrentie wordt verminderd, wat in onze ogen leidt tot verbetering van de kwaliteit.

Kerncompetenties
Kerncompetenties van de professional, werkzaam in het samenwerkingsverband: Leveren van kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg gericht op de mens in zijn biologische, psychologische en sociale context. Hoogwaardige zorg is geborgd in de volgende aspecten:
 • registratie in het Kwaliteitsregister van de betreffende beroepsvereniging;
 • BIG registratie;
 • het samenwerkingsverband heeft een kwaliteitsbeleid. Daarbij is een kwaliteitsbeleid op praktijkniveau, getoetst door visitatie of een externe auditor (HKZ) gewenst;
 • het volgen van verplichte na- en bijscholing;
 • werken volgens Evidence Based Practice, Richtlijnen en protocollen;
 • bieden van vraaggestuurde zorg- en dienstverlening op het juiste moment en op de gewenste plaats; uitgaande van de hulpvraag van de cliënt of andere professional;
 • gebruik maken van klinisch redeneren om tot de optimale oplossing voor de cliënt te komen met een ruime blik buiten de eigen professionele competenties. De professionals leveren op deze wijze een bijdrage aan een goede gezondheid voor de cliënt.
 

Visie

De visie formuleert de reden waarom een organisatie bestaat. De achtergrond bestaat uit waarden, normen en cultuurspecifieke factoren.

 

Lees verder >

 

 

Doelstellingen

Doelstellingen of SCOPE van het Samenwerkingsverband.

 

Lees verder >

 

 

Middelen

De doelstellingen worden bereikt door:

Lees verder >