Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Wij zoeken twee leden die willen meedenken over het ouderenbeleid

Een aantal huisartspraktijken in onze gemeente werkt met het ouderenbeleid van de HRZu, waarbij de POH-O en de Specialist Ouderengeneeskunde een belangrijke rol spelen. Echter geldt dit nog niet voor alle praktijken in onze gemeente.Door diverse partijen is de wens uitgesproken om de samenwerking en communicatie met betrekking tot het ouderenbeleid te verbeteren. Vanuit het Netwerk Dementie Zutphen is er al een ketenaanpak voor de gemeente Lochem opgestart. Vereniging ZorgSamen, Het Baken, de gemeente Lochem en Stichting Welzijn Lochem willen dit graag verder gaan oppakken, zodat de verschillende overleggen worden samengevoegd en er duidelijkheid rondom het ouderenbeleid gerealiseerd wordt. Werk jij veel met ouderen en heb je ideeën over hoe wij dit het beste kunnen gaan realiseren? 
- Dan zijn wij op zoek naar jou! 


Heb jij interesse of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Marga of Andra.

Marga van Outheusden:
Tel. 06 29 54 60 05
info@ergotherapietotaal.nl

Andra Weg

Tel. 06 82 91 98 06
andra@wegswijze.nl