Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Referentie Brede Zorg Dichtbij 0-4 jaar

“Ik had al vrij snel na zijn geboorte het gevoel dat er iets niet klopte. David was onrustig, huilde veel. Later kon hij niet goed meekomen met leeftijdsgenootjes. Via de pedagogisch medewerker van de kinderopvang hoorde ik van BZD 0-4. Ik meldde David via de mail aan en binnen een week werd er contact met mij opgenomen. Een team van deskundigen deed dicht bij huis observaties en onderzoekjes. David bleek een lichte achterstand in zijn motorische ontwikkeling te hebben en een wat grotere achterstand in zijn spraak-taalontwikkeling. Dankzij de intensieve begeleiding van de logopedist, het advies van de kinderfysiotherapeut en de speelse oefeningen thuis gaat het gelukkig veel beter met David.”
Michelle, moeder van David (3 jaar)