Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Wat is eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg is altijd dichtbij
Een veel gebruikte term in de gezondheidszorg is eerstelijnszorg. Maar wat betekent het eigenlijk, wat zijn de voordelen ervan en wat zijn de verschillen met tweedelijnszorg?

Eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen zonder verwijzing gebruik van kan maken. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan komt u in eerste instantie uit bij eerstelijnszorg. Kunnen zij u niet helpen? Dan verwijst de eerstelijnszorg u door naar tweedelijnszorg.

Onder eerstelijnszorg vallen bijvoorbeeld:

 • zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners)
 • zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici)
 • fysiotherapie
 • apothekerszorg
 • thuisverpleging (geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie)
 • maatschappelijk werk
 • psychologische zorg
 • logopedie
Vooral de huisarts heeft een centrale rol als eerstelijnshulpverlener. De huisarts overlegt vaak met u welke zorg u nodig heeft en kan u wanneer nodig doorverwijzen naar een specialist. Tegenwoordig wil de overheid steeds meer zorg bij de eerstelijnshulpverleners neerleggen. Dit werkt sneller en is goedkoper.

De voordelen van eerstelijnszorg zijn met name:
 • U kunt er zonder verwijzing gebruik van maken
 • Het is altijd dichtbij en vaak kent u uw hulpverlener
 • U kunt er zelf makkelijk naar toe stappen
 • Het is zowel voor lichaam als geest

Het gebruik van eerstelijnszorg wil niet zeggen dat u het ook automatisch vergoed krijgt uit de basisverzekering! Voor bijvoorbeeld de tandarts en fysiotherapeut moet u bij de meeste verzekeraars een aanvullende zorgverzekering afsluiten om de kosten vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Zorg van de huisarts krijgt u wel helemaal vergoed en gaat ook niet van uw eigen risico af.