Welkom bij vereniging zorgsamen

Onze Zorgpaden

Onze Zorgpaden

Iedereen kent wel de verhalen over mensen met gezondheidsproblemen die voor korte of langere tijd onbedoeld van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Achteraf wordt dan gezegd dat het beter had gekund met een goede afstemming tussen alle betrokken hulpverleners.

Zorgpaden geven structuur en richting aan de reis van de patiënt door de gezondheidszorg. Een zorgpad beschrijft de stappen in het zorgproces. Het vertrekpunt bij ‘ZorgSamen’ wordt gevormd door de behoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele patiënt. Het zorgpad identificeert doelstellingen en middelen, maar ook de rollen van zorgverleners en de volgorde van behandelactiviteiten. Zo ontstaat een team met een plan van aanpak dat is toegesneden op de zorgvraag.