Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Uw huisarts heeft bij u risico’s voor uw gezondheid vastgesteld door overgewicht. De huisarts raadt u daarom aan mee te doen aan de “Gecombineerde Leefstijl Interventie” (GLI). Sinds 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?
De GLI is bedoeld om te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. De GLI richt zich op gezonde eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek. De duur van het programma is 24 maanden, dit is opgedeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

Meedoen gaat als volgt:

Meedoen, en dan?
U krijgt maximaal twee jaar begeleiding. De eerste periode (afhankelijk van het programma) is intensief, daarna bekijkt u samen hoe u uw gezonde leefstijl kunt blijven volhouden.

Welke programma’s komen in aanmerking voor vergoeding?
Op dit moment komen de programma’s Coaching op Leefstijl (COOL), SLIMMER en De Beweegkuur voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking. Alle drie de programma’s hebben een looptijd van 24 maanden. In de gemeenste Lochem kunt u deelnemen aan het programma Slimmer of het programma CooL. Hieronder vindt u informatie over de programma's


AANMELDEN


(Let op, u wordt doorverwezen naar de HRZu; zij regelen de aanmeldingen)


De programma’s
Bij de BeweegKuur wordt het komen tot meer bewegen begeleid door de fysiotherapeut. Het onderdeel voeding bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken en wordt gedaan door de diëtist. De begeleidingsfase en de onderhoudsfase duren elk 1 jaar. Meer informatie: www.huisvoorbeweging.nl

Het Coaching op Leefstijl (COOL) programma bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma die beide bestaan uit: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het COOL-programma wordt gegeven door een leefstijlcoach en duurt in totaal 24 maanden. Meer informatie: www.leefstijlinterventies.nl

Het ‘SLIMMER’ programma bestaat onder andere uit een voedingsen beweegprogramma en duurt in totaal 24 maanden. ‘Slimmer’ draagt bij om type 2 diabetes te voorkomen. De begeleiding is in handen van een leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut. Meer informatie: www.nogslimmer.nl