Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Palliatieve Zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor mensen die niet meer kunnen genezen. Iemand leeft nog wel een (lange) tijd met deze ziekte. Het doel is dan ook het leven zo goed en prettig als mogelijk te houden of te krijgen. Maar ook het voorkómen en verlichten van lijden.

In de palliatieve zorg is er aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische én spirituele dimensies. Gezin, familie en andere naasten worden hier bij betrokken.

De palliatieve zorg bestaat uit verschillende stappen:

 1. Signaleren en markeren van de palliatieve fase
  Op tijd vaststellen en uitspreken dat de laatste levensfase is aangebroken is belangrijk. In de behandeling gaat de aandacht dan uit naar de kwaliteit van leven en sterven.

 2. Proactieve zorgplanning
  Vooruit denken, plannen en organiseren helpt de patiënt en zijn naasten wensen uit te spreken over hoe de zorg eruit moet zien. De kwaliteit wordt hierdoor beter.

 3. Coördinatie en continuïteit van zorg
  In overleg met de patiënt en zijn naasten wordt een vast team gevormd rondom de patiënt dat op ieder moment beschikbaar is.

 4. Markeren van de terminale fase
  De terminale fase begint als er een levensverwachting van ongeveer 3 maanden is. Het is belangrijk dit moment te benoemen, dus te markeren. De patiënt kan dan overlijden op plaats van voorkeur. Ook onnodige behandelingen en verplaatsingen worden voorkomen.

 5. Markeren van de stervensfase
  Dit betekent herkennen en erkennen van het naderend sterven. Dit is belangrijk voor de voorbereiding van het afscheid nemen, maar ook voor inzet van de juiste medicijnen.

 6. Verlenen van zorg rondom overlijden
  Er is ruimte voor de naasten om op de gewenste manier afscheid van de stervende/overledene te nemen. Als zij de laatste zorg willen geven worden ze hierbij ondersteund.

 7. Bieden van nazorg
  Er is aandacht voor verlies en rouw voor de patiënt en zijn naasten. Als zij dit wensen krijgen zij hiervoor professionele begeleiding. Dit geldt ook voor zorgverleners en vrijwilligers.

  In Lochem e.o. is een werkgroep bezig om het zorgpad palliatieve zorg op te starten. Elke stap van het zorgpad wordt uitgewerkt door te beschrijven wat er gedaan moet worden, door wie en hoe.

  Heeft u vragen over palliatieve zorg? Neem dan contact op met uw huisartsenpraktijk.