Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

SOLK Jeugd

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten, ook wel onverklaarde lichamelijke klachten
Bij SOLK zijn er lichamelijke klachten die langer dan een paar weken duren. Er wordt bij medisch onderzoek geen oorzaak gevonden. Als er wel een oorzaak is, zijn de klachten veel erger dan te verwachten is. Door de klachten is er veel schoolverzuim. Je kunt niet meedoen aan sport en andere activiteiten. Het leven wordt minder leuk waardoor er ook psychische klachten kunnen ontstaan. Voor de behandeling is het belangrijk met meerdere zorgverleners samen te werken. Dat heet multidisciplinair. Dat doen we binnen het SOLK-traject.  Naast de fysiotherapeut en de orthopedagoog/psycholoog kunnen ook o.a. de ergotherapeut, huisarts, kinderarts en  maatschappelijk werk betrokken zijn.

Wat kan ik verwachten van het behandeltraject SOLK?

Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Vaak is het kind beperkt in het deelnemen aan activiteiten en vindt er regelmatig schoolverzuim plaats. Het is ook mogelijk dat de symptomen kunnen samenhangen met een bekende lichamelijke ziekte, maar dat hier niet goed mee om wordt gegaan/op wordt gereageerd.

Onverklaarde, of ook wel onbegrepen, lichamelijke klachten zorgen voor veel uitval in het dagelijks functioneren van een kind, maar ook voor een grote medische consumptie en toenemende psychische belasting. Multidisciplinaire begeleiding en afstemming is daarom van groot belang. Mogelijk betrokken hulpverleners zijn de jeugdarts, huisarts, psycholoog, maatschappelijk werker, kinderfysiotherapeut en ergotherapeut.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Maximaal 15 weken lang intensieve begeleiding door een psycholoog en kinderfysiotherapeut. Hierna kun je sport, school, stage en/of werk geheel hervatten. Ook weet je hoe je in de toekomst deze klachten kunt voorkomen.

De kinderfysiotherapeut helpt bij het bewegen en opbouwen van conditie en activiteiten.
De psycholoog/orthopedagoog kijkt waardoor je klachten veranderen en leert jou hoe jij je klachten kunt verminderen.

Er zijn meerdere (kinder)fysiotherapeuten en psychologen/orthopedagogen die volgens dit traject werken. Je kunt dus zelf kiezen met wie jij aan de slag gaat.

Voor de behandeling is een verwijzing nodig van huisarts, kinderarts of jeugdarts

Neem gerust contact met ons op via de mail: zorg@zorgsamen.com