Welkom bij vereniging zorgsamen

Samen naar betere zorg in Lochem

Iedereen kent wel de verhalen over mensen met gezondheidsproblemen die voor korte of langere tijd onbedoeld van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Achteraf wordt dan gezegd dat het beter had gekund met een goede afstemming tussen alle betrokken hulpverleners. 

Zorgpaden geven structuur en richting aan de reis van de patiënt door de gezondheidszorg. Een zorgpad beschrijft de stappen in het zorgproces. Het vertrekpunt bij ‘ZorgSamen’ wordt gevormd door de behoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele patiënt. Het zorgpad identificeert doelstellingen en middelen, maar ook de rollen van zorgverleners en de volgorde van behandelactiviteiten. Zo ontstaat een team met een plan van aanpak dat is toegesneden op de zorgvraag.

Bekijk hieronder onze ontwikkelde Zorgpaden:

Brede Zorg Dichtbij 0 - 4 jaar- voor professionals

Informatie voor verwijzers/professionals:Een kind kan door het team Brede Zorg Dichtbij (BZD) bekeken worden wanneer er twee of meer ontwikkelingsproblemen...

Lees meer

Brede Zorg Dichtbij 4 - 13 jaar voor professionals

Een kind kan door het team Brede Zorg Dichtbij (BZD) bekeken worden wanneer er twee of meer ontwikkelingsproblemen (lijken te) spelen. Dit kan opgemerkt worden door bijvoorbeeld...

Lees meer

Overgewicht & obesitas 4 - 18 jaar - voor professionals

Obesitas (en overgewicht) bij kinderen leiden vaak tot gezondheidsproblemen: psychosociale problemen, hoge bloeddruk, gewrichtsproblemen en zelfs diabetes type 2. Het...

Lees meer

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) - voor professionals

Het hieronder weergegeven stroomschema geeft een overzicht van het proces van de GLI van inclusie t/m evaluatie. DZorgprofessionals die de GLI...

Lees meer

Neurorevalidatie - voor professionals

Binnen het zorgpad Neurorevalidatie zien wij mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH). Als gevolg van NAH ontstaan meestal, een combinatie van, zeer uiteenlopende klachten....

Lees meer

SOLK Jeugd - voor professionals

Bij SOLK zijn er lichamelijke klachten die langer dan een paar weken duren en wordt er bij medisch onderzoek geen oorzaak gevonden. Of is er wel een oorzaak, maar zijn de klachten...

Lees meer

SOLK Volwassenen - voor professionals

In Lochem is een persoonsgericht behandelperspectief ontwikkeld om mensen met SOLK-klachten te begeleiden. Dit doen we vanuit een bredere kijk: niet de aandoening of de...

Lees meer

Palliatieve zorg - informatie voor professionals

In 2018 heeft een groep (para)medische zorgprofessionals uit de eerstelijnszorg het initiatief genomen om, binnen ZorgSamen, te starten met het implementeren van een...

Lees meer

iin het kort

ZorgSamen

7
Zorgpaden ontwikkeld
5
Zorgpaden in ontwikkeling
111
Aangesloten professionals